Waktu operasi kaunter tiket Stesen KL Sental dan Kuala Lumpur

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
mapetm mapetm
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Waktu operasi kaunter tiket Stesen KL Sental dan Kuala Lumpur

Bermula 14 Oktober 2013, waktu operasi Kaunter Tiket di Stesen Kuala Lumpur dan KL Sentral yang baharu adalah seperti dibawah:

Waktu Operasi (setiap hari)

Stesen KL Sentral - 7:00 pagi hingga 10:30 malam
Kuala Lumpur - 8:00 pagi hingga 9:00 malam

Penumpang dibenarkan membeli tiket di dalam tren (tanpa penalti) hanya bagi perkhidmatan tren yang berlepas dari stesen di bawah sahaja:

Tren / Laluan

ETS- EG02 - KL Sentral – Ipoh
KL Sentral - waktu berlepas 6:00 pagi
Kuala Lumpur - waktu berlepas 6:04 pagi

Hubungi Pusat Panggilan KTMB di talian bebas tol 1-300-88-KTMB(5862) / 603-22671200 atau layari laman web KTMB di www.ktmb.com.my