Sambungan Landasan Pantai Timur

Previous Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
mapetm mapetm
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Sambungan Landasan Pantai Timur

Cadangan projek Landasan Pantai Timur yang bermula dari Stesen Rawang melalui

Bentong
Temerloh
Kampung Awah
Maran
Gambang
Kuantan (Atabara)
Balok
Chukai
Kerteh
Dungun
Kuala Terengganu
Kampung Buloh
Jerte
Pasir Puteh
Bachok  
Kemasin
Stesen Kota Bharu (Kemumin)