Perkhidmatan tambahan tren KTM KOMUTER Klang-KL Sentral

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
mapetm mapetm
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Perkhidmatan tambahan tren KTM KOMUTER Klang-KL Sentral

KTM Komuter akan menambah perkhidmatan di sektor Pelabuhan KlangBatu Caves. Perkhidmatan komuter tambahan akan bermula dari stesen Klang hingga ke stesen KL Sentral.

Tujuan tambahan ini adalah bagi menampung kesesakan penumpang yang semakin bertambah. Larian ini
meliputi Isnin hingga Jumaat dan berkuat kuasa mulai 5 November 2014.

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.ktmb.com.my atau hubungi pusat panggilan KTM Berhad di talian
1300-88-5862.