Penjadualan semula perkhidmatan tren ETS mulai 1 Oktober 2012

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
mapetm mapetm
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Penjadualan semula perkhidmatan tren ETS mulai 1 Oktober 2012

Perkhidmatan tren elektrik (ETS) akan beroperasi menggunakan jadual perjalanan baru bermula pada tarikh 1 Oktober 2012. Jadual baru yang akan dilaksanakan tidak lagi mempunyai perkhidmatan Platinum manakala perkhidmatan Gold dan Silver di kekalkan.

Walau bagaimanapun, jadual baru perkhidmatan ini hanya akan beroperasi di sektor Ipoh - KL Sentral dan kekerapan dinaikkan kepada  setiap 2 jam sekali. Selain itu, perkhidmatan tren tambahan ada disediakan pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad.

Tiket ETS boleh di tempah pada kaunter-kaunter Intercity yang terpilih atau tempahan awal melalui Pusat Panggilan KTMB.