KAUNTER JUALAN TIKET ETS DI LEMBAH KLANG, Stesen Subang Jaya, Shah Alam, Klang dan Pelabuhan Klang

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
mapetm mapetm
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

KAUNTER JUALAN TIKET ETS DI LEMBAH KLANG, Stesen Subang Jaya, Shah Alam, Klang dan Pelabuhan Klang

Berkuatkuasa pada 25 April 2013, para pelanggan boleh mendapatkan tiket perjalanan bagi perkhidmatan tren ETS di Stesen Subang Jaya, Shah Alam, Klang dan pelabuhan Klang. Tiket-tiket akan dijual pada jam 10.00 pagi hingga 4.00 petang setiap hari.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pusat Panggilan KTM Berhad di talian 1-300-88-5862 (domestik) atau 603-2267 1200 (antarabangsa) atau layari laman web KTM Berhad di www.ktmb.com.my.


Effective on 25th April 2013, customers can purchase ticket for ETS train services at Subang Jaya, Shah Alam, Klang and Port Klang stations. Tickets will be sold from 10.00 am until 4.00 pm daily.

For more information, kindly contact our KTMB Call Center at 1-300-88-5862 (domestic) or 603-2267 1200 (International) or log on at www.ktmb.com.my.