Jadual Seragam bermula 1.1.2012

Previous Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
mapetm mapetm
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Jadual Seragam bermula 1.1.2012

This post was updated on .
MULAI 1HB JANUARI 2012, PERKHIDMATAN KTM KOMUTER AKAN DISERAGAMKAN KEPADA KEKERAPAN 30 MINIT UNTUK LALUAN RAWANG - SEREMBAN DAN BATU CAVES - PELABUHAN KLANG SEPANJANG HARI. MANAKALA PERKHIDMATAN KOMUTER SHUTTLE DARI SEREMBAN - SUNGAI GADUT DIWUJUDKAN DENGAN KEKERAPAN SETIAP 30 MINIT JUGA. BAGI LALUAN RAWANG - TANJUNG MALIM, PERKHIDMATAN TREN DIKEKALKAN SEPERTI SEDIA ADA. PENJADUALAN INI ADALAH MERUPAKAN LANGKAH SEMENTARA SEHINGGA BULAN FEBRUARI 2012. PENUMPANG AKAN DIMAKLUMKAN SEBARANG PENAMBAHBAIKAN PERKHIDMATAN DALAM TEMPOH TERSEBUT